Gió Ấm Sẽ Không Đến

“Hai người đều trong tình trạng nguy kịch, cần người nhà xác nhận muốn cứu ai trước?”


“Cứu cô gái được tôi bế vào, nhanh lên!”


Lần đó, hắn không cứu vợ lẫn con mình mà cứu lấy người phụ nữ Liễu Ái Ái, cả đời này cũng đừng mong cô tha thứ.


Mất đi con lẫn hạnh phúc mà bản thân cố gắng xây dựng, Lý An Kiều quyết định ly hôn.


Vừa ly hôn, cô lại gặp được người đó, hàng loạt câu chuyện được đưa ra ánh sáng, từng người từng tên đều phải trả giá cho tội lỗi mình gây ra cho Lý An Kiều.


Nhận xét về Gió Ấm Sẽ Không Đến

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ