Giấu Tình

Anh và em rõ ràng không ưa nhau. Ấy vậy mà lại nảy sinh tình cảm. Nhưng chẳng ai chịu nói ra. Để rồi thanh xuân năm ấy, ta bỏ lỡ nhau...

Nhận xét về Giấu Tình

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ