[Giáo Trình] Tâm Lý Và Hành Vi - Các Khái Niệm Cơ Bản Và Cách Nhận Biết

Tôi xin dành cuốn sách này để gửi đến người bạn của tôi Phạm Thùy Trang và những người thầy, người anh của tôi. Những người đã giúp tôi vượt qua những căn bệnh tâm lý ám ảnh vào năm 2018.

Nhận xét về [Giáo Trình] Tâm Lý Và Hành Vi - Các Khái Niệm Cơ Bản Và Cách Nhận Biết

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ