Giáo Quan, Xin Chỉ Giáo!

Tên truyện: Giáo Quan, Xin Chỉ Giáo! 


Thể loại: tình trai, kỳ ảo, quyền mưu, sinh tồn, giả tưởng


Tác giả: Izi Chi ( Nhã Di Di ) 


Lời tác giả: tất cả bối cảnh, nhân vật, cơ quan, tôn giáo... đều do tác giả thiết kế nhằm mục đích phục vụ cho cốt truyện, không nên xem là thật. Cân nhắc trước khi đọc vì có chứa các yếu tố như bạo lực, máu me, tâm linh, tôn giáo... 


Phần giới thiệu:


Uri không có động thái muốn dừng lại ở đây, nếu dừng lại, ngày mai anh sẽ bị nó lấn lướt. Anh điềm đạm nói, "Tôi chấp nhận phiếu trắng của em."


"Cảm ơn," nó đắc ý, "Giáo quan."


"Nhưng," anh nhướn mày nhìn nó, "Từ bây giờ tôi sẽ lưu tâm đến em đấy, Joy Ro."

Nhận xét về Giáo Quan, Xin Chỉ Giáo!

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ