Giáng Long

Sau một biến cố, Giáng Long bất ngờ bị một thần châu hút vào, cậu xuyên không vào 500 năm trước, khi mà đại chiến yêu-nhân-ma vẫn còn diễn ra, tại đây cậu gặp một yêu nhân tên Đằng Xà, hắn cũng là người xuyên không, nhưng lại đến trước cậu ngàn rưỡi năm, từ đó cả hai cùng tìm cách hoà giải cuộc chiến và vén màn sự thật củ ba tộc yêu-nhân-ma...

( Truyện xuyên không nhưng không theo mô típ hệ thống hay main đã biết trước tất cả sự kiện, mà phải tự tìm hiểu, nhân vật không não tàn, không ngựa giống, có chút tình yêu để tình tiết không quá khô khan)

Cảnh giới 

Nhân tộc: luyện thể- luyện khí (mười kì)-trúc cơ- kết đan- kim đan- nguyên anh- phản hư- hợp đạo- hoá thần (sơ- trung-đỉnh)

Yêu tộc: mười cấp linh thú ( tương đương tu sĩ trúc cơ đến phản hư đỉnh phong) và thần thú, cấp một, hai ( hợp đạo sơ- đỉnh phong), cấp ba tương đương tu sĩ hoá thần đỉnh phong.

Ma tộc: ma binh(kết đan- kim đan), ma tướng( > nguyên anh), ma vương( >phản hư), ma hoàng( >hợp đạo), ma đế, thực lực trên hoá thần đỉnh phong một chút và ma thần ,đã vượt qua hoá thần, trở thành chân thần thực sự.

Linh thảo, đan dược, pháp khí, pháp bảo phân thành linh- tiên- thần cấp, mỗi cấp phân thành bốn phẩm phàm- trung- thượng- tuyệt phẩm

Đơn vị quy đổi: 1 trượng= 10 thước= 3,3m, 1 dặm = 1.6km, 1 vạn= 10 ngàn.

P/s: mọi nhân vật trong truyện đều là hư cấu, nếu có giống ngoài đời thì chỉ là sự trùng hợp.


Nhận xét về Giáng Long

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ