Chương 48: [H+] Cô muốn chết.

Đọc chương này bằng 25

Đọc chương này bằng 25

có thể từ hôm nay 1ngay/1chuong nhé, vì tụt view với tt ròi, bùn quớ.
Chương này mới bắt đầu ngược thảm nha, ai không thể chịu nổi cẩu huyết quá thì ngưng nhé :(
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Giam Cầm: Điên Cuồng Chiếm Hữu

Số ký tự: 0