Giấc Mộng Hồ Yêu

Tương truyền ở núi Dục Hồ đã có một tiểu hồ yêu tu luyện nghìn năm nay để thành người. Trong một lần nhẹ dạ cả tin đã vô tình để lạc mất hồn mình đến một nơi hoàn toàn xa lạ và bắt đầu sống trong thân thể mới. 

Nhận xét về Giấc Mộng Hồ Yêu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ