Gia Đình

Truyện kể về tình cảm gia đình, diễn biến cuộc sống của một đời đầu 9x. Những cám dỗ, hi sinh, mất mát,... liệu nhân vật chính có thể vượt qua.

Chúc các bạn đọc truyện có khoảng thời gian vui vẻ.

Nhận xét về Gia Đình

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ