Gia Đình

Câu chuyện chủ yếu nói về cuộc sống của hai anh em cùng nhiều thế hệ khác trong tòa dinh thự của Cố gia.


Những cuộc tranh chấp ngầm diễn ra, những tình yêu bị chia cắt,...tất cả đã lột tả bộ mặt thật của gia đình thân sĩ.

Nhận xét về Gia Đình

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ