Gặp Lại Em Một Lần Nữa

Một cuộc gặp gỡ định mệnh đã khiến cho hai con người từ xa cách trở nên gắn thiết với nhau ....

Viết tiếp nè ...

Nhận xét về Gặp Lại Em Một Lần Nữa

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ