Gặp Em Tại Quán Net Liệu Có Sai

Tình cảm của hai người dần dần nảy nở qua những ván game và những gì đang chờ họ ở phía trước...

Truyện sẽ đăng vào chủ nhật mỗi tuần mong mọi người ủng hộ.

Nhận xét về Gặp Em Tại Quán Net Liệu Có Sai

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ