Gặp Em Như Thế Là Đủ

Thời thế loạn lạc trùng trùng, người chết vô số kể. Hai con người, hai số phận trái ngược nhau lại gặp được nhau trong loạn thế. Linh Mai là người học rộng hiểu sâu, với tinh thần yêu nước sâu nặng. Thừa Vinh lại là một kẻ bán nước cho Phát Xít, độc tài. 

Liệu trong thế cục như vậy, hai người có tạo nên một cuộc tình giữa thời chiến loạn. Hai đường thẳng song song có thể tạo nên kịch bản đến được với nhau? Cố nhân đã nói: “500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này.” Đã là duyên, xin dù có ngang trái, mong đều sẽ đến được với nhau. 


Cập Nhật Mỗi Thứ 2 và Thứ 5 Hằng TuầnNhận xét về Gặp Em Như Thế Là Đủ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ