From Zero To None (Từ Không Đến Không)

Với những gợi ý mơ hồ và ít ỏi, tôi và bạn sẽ cùng nhau quan sát cuộc hành trình của cô gái mang trong mình niềm hy vọng về một tương lai rực rỡ. 

Nhưng hãy hết sức cẩn thận nhé, vì có rất nhiều điều có thể xảy ra trong khoảng thời gian từ 0 giờ của ngày hôm trước cho đến 0 giờ của ngày hôm sau. 


Liệu rằng cô gái ấy có cứu được bản thân mình khỏi những nguy hiểm luôn rình rập không?

Liệu rằng chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ cô ấy được không?

Điều gì là thật, và điều gì chỉ là ảo mộng...


Chỉ có 24 giờ để tìm ra câu trả lời mà thôi. 

Bắt đầu nào.

Nhận xét về From Zero To None (Từ Không Đến Không)

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ