[Fanfic] [Vương Nhất Bác X Tiêu Chiến] Hoa Hồng Đài Bắc

Một câu chuyện viết về tuổi trẻ, khiêu khích, nóng máu, bạo lực và u tối.

"Nếu đồng tính là một tội, vậy chúng ta cùng chết được không?"

"Thứ lỗi cho em, đã mang theo nước mắt của anh, rời khỏi thế giới."

Nhận xét về [Fanfic] [Vương Nhất Bác X Tiêu Chiến] Hoa Hồng Đài Bắc

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ