[Fanfic: Bác Quân Nhất Tiêu]: Nhân Duyên Đã Định

Fanfic: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến

Tên truyện: Nhân Duyên Đã Định 

Tác giả: Cá Voi

Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, hiện đại.

Giới thiệu:

Nhất Bác và Tiêu Chiến ở bên nhau, nhận được chúc phúc của mọi người. Nắm tay nhau đi trên thảm đỏ, đứng trên sân khấu hoàn thành lễ cưới. 


Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cả hai tay trong tay mỉm cười. Đời này chỉ mong có vậy.


Họ gặp nhau, có thể là do nhân duyên, họ yêu nhau cũng có thể là do số phận, nhưng đi đến ngày hôm nay, chính là do nổ lực của hai người.

Nhận xét về [Fanfic: Bác Quân Nhất Tiêu]: Nhân Duyên Đã Định

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ