Em Yêu Anh Là Thật, Em Hận Anh Cũng Là Thật
Mãi ôm một mớ hi vọng, ảo tưởng nhiều năm như vậy? cô vẫn cứ đâm đầu yêu người trước mắt, người hận cô, đến bên cô chỉ vì kế hoạch trả thù.Dẫu biết thế, cô vẫn cứ cố chấp, luôn hướng mình về phía ảo tưởng đó. Dù gì trong cuộc hôn nhân này, chỉ có cô ngu ngốc làm đủ mọi cách để níu kéo nó.Nhưng cô đã ngộ rằng, thời gian cũng làm thay đổi tất cả. Cô yêu anh là thật, hận anh cũng là thật. 

Nhận xét về Em Yêu Anh Là Thật, Em Hận Anh Cũng Là Thật

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ