Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất
Người con gái ấy cứ cho rằng mình đã thoát khỏi địa ngục trần gian khi mà ở bên Mỹ gia đình luôn cho người theo dõi mọi hoạt động của mình thì về đây Hân lại phải lấy chồng, một người chồng chưa hề quen biết năm mười tám tuổi, phải, là mười tám tuổi.

Nhận xét về Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ