Em Là Của Tôi

Trần Kim Hạnh vốn dĩ là một thư ký bên cạnh của chủ tịch tập đoàn Hồng Vũ lớn nhất thành phố A. Chỉ vì vô tình mang thai con chủ tịch nên mới xảy ra cớ sự này.

Còn anh là Dạ Tư Hàn một người đàn ông được mệnh danh "Người đàn ông lạnh lùng tàn khóc và không gần phụ nữ." Lại vì một đêm với thư ký của mình đồi chịu trách nhiệm với cô.

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mời mọi người cùng theo dõi.

Nhận xét về Em Là Của Tôi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ