Em Có Nguyện Cùng Anh?

Đã hai tháng cưới nhau, đã 25 năm yêu nhau, thế mà họ vẫn chưa "sắc ca lắc ca bùm bum". Liệu đôi tình nhân trẻ có thể đi cùng nhau đến hết chặng đường? 

Hay click vào chương 1 và đọc truyện.

Chúc bạn có khoảng thời gian vui vẻ khi đọc truyện, mà sau khi đọc truyện cũng vui vẻ luôn nhaaa!!

Nhận xét về Em Có Nguyện Cùng Anh?

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ