Duyên Âm Chốn Trần Thế

Nếu duyên phận hai ta âm dương cách biệt

Anh quyết đưa nàng vượt qua hàng rào cản ấy

Tuyết Linh, đừng rời xa anh..

Nhận xét về Duyên Âm Chốn Trần Thế

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ