Đương Thời Niên Thiếu

Tác phẩm này như là một cuốn nhật kí, ghi lại tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của mình về những việc xảy ra trong cuộc sống. Truyện nhẹ nhàng, bình dị, ấm áp, đôi lúc buồn nhẹ. Tác phẩm này chính là những lời tâm sự của mình, một cô nhóc 15 tuổi, đương ở quãng thời gian 3 năm cấp ba tươi đẹp nhất.

Đương thời niên thiếu xuân sam bạc, kỵ mã ỷ tà kiều, mãn lầu đỏ tụ chiêu.

Nhận xét về Đương Thời Niên Thiếu

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ