Dưới Gốc Cây Phong

Tôi thấy anh ở đó, dưới gốc cây phong. Tôi mới chạy lại hỏi:

- Anh không sao chứ?

- Ch... chẳng sao cả! - Anh ấy ngước lên nhìn.

- Anh sao lại bị như thế này ạ?

- Tại... tôi trốn ra khỏi nhà.

- Trốn á? Anh nghịch ghê!

- Thì sao chứ?

- Hì hì! Kết bạn nhé! Em sẽ gọi anh là "tiểu quỷ"!

- ... Tùy!

Và kể từ ngày đó, tôi đã thích anh bạn lớn hơn ba tuổi đó từ lúc nào! 


Nhận xét về Dưới Gốc Cây Phong

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ