Đúng Lúc Gặp Em

Cp: Thiên Tử Trang × Hạ Nhiên An

        Giang Vân Như × Hoắc Nghi Phương

        Thiên Quang Hiệu × Triệu Duy

Thiên Tử Trang vô tình gặp được Hạ Nhiên An trong lúc cô thập tử nhất sinh. Lâu ngày, Thiên Tử Trang dần nhận ra mình có tình cảm với Hạ Nhiên An, đồng ý giúp cô báo thù với điều kiện đặc biệt. Liệu tấm chân tình của Thiên Tử Trang có được đáp trả không? 


Nhận xét về Đúng Lúc Gặp Em

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ