Đứa Trẻ
Tên nguyên tác là Baby do một số lí do đổi thành Đứa Trẻ.
...Một chữ "Yêu" đổi lấy hơn trăm chữ "Hận".
Anh gánh tội thay cô, chịu trăm ngàn nhục nhã, vì cô mà hủy cả tương lai sáng lạn. Ngay cả người mẹ đáng thương của anh cũng chết dưới tay cô....
Nhưng anh thà tự sát kết thúc cuộc đời nghiệt ngã vẫn không muốn xuống tay với cô.
Thể loại: 13+, ngược nam, nữ cường, kết BE,...
Truyện có nhiều yếu tố gây ức chế người đọc. Và sự vật, sự việc xảy ra trong truyện đều là hư cấu, không có thật. Vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc!!
Tác giả: Hoasi Chou.

Nhận xét về Đứa Trẻ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ