Đưa Em Đến Thế Giới Của Tôi - Quyển Một

Xin lỗi cậu vì cậu là bí mật mà tôi không thể nói với người khác.


Giá như anh kiên định hơn một chút, nắm lấy tay cậu, kéo cậu tiến về phía trước.

Giá như cậu dũng cảm hơn một chút, nắm lấy tay anh, cùng anh tiến về phía trước.

Nhưng trên đời này làm gì có hai chữ giá như...

Sau tất cả, những thứ còn lại chỉ là kỷ niệm, những kỷ niệm ấy ăn mòn tâm hồn ta cả một đời.

Nếu trời cao thương xót, khiến mọi chuyện trở về điểm xuất phát, anh nhất định sẽ không bao giờ buông tay cậu, cậu nhất định sẽ không bao giờ rời bỏ anh.

Nhận xét về Đưa Em Đến Thế Giới Của Tôi - Quyển Một

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ