Đợi Người Đến Khi Duyên Tàn

Lưu ý từ tác giả: Nam 9 không hề lạnh lùng, siêu tưng tửng, vừa tự luyến vừa nhảm nhí, có thể không phải hình tượng hoàn hảo. 

...


Hàng ngàn năm trước, trên thế giới xuất hiện loài cáo đỏ, là động vật thuộc giống hồ ly nhưng thấp hơn một bậc. Bởi vì trong một trăm con cáo đỏ thì chỉ có một con tu được hình người, còn hồ ly chỉ cần cố gắng tu luyện, ắt sẽ thành công.


Người ta đều nói hồ ly thông minh hơn cáo đỏ rất nhiều. Hồ ly vừa biết yêu vừa biết hận, nếu phản bội nó thì bằng mọi cách nó sẽ trả thù không hề thương tiếc. Ngược lại, nếu đối xử chân thành với nó, hồ ly cũng sẽ đáp trả lại giống như thế.


Nhưng cáo đỏ lại không được như hồ ly, nó chỉ biết yêu, không biết hối hận. Cả đời chỉ yêu một người! Có lẽ vì thế mà trời cao đã thương xót cáo đỏ, không mong nó yêu phải giống loài khác mình. Người đành tạo ra một quy luật từ thời xa xưa, hễ cáo đỏ yêu ngoại tộc và được đáp lại, kết quả chỉ có một mà thôi, đó là phải chịu cảnh tay chân đứt lìa.


Trời cao lúc đó chỉ buột miệng nói ra, người chỉ muốn cảnh cáo răn đe loài cáo đỏ, lại không hề nghĩ sẽ có ngày con cáo thứ hai tu được hình người phạm phải sai lầm. Nó dùng cả ngàn năm để chờ đợi một người, bảo vệ một người. Nhưng người đó, chỉ biết lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

Nhận xét về Đợi Người Đến Khi Duyên Tàn

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ