Đói Khát

Đói khát... trong cơ thể tôi luôn tồn tại một cảm giác lạ, nó thôi thúc tôi làm những việc mà tôi không tài nào hiểu được.

Máu... máu... máu chảy khắp nơi... chảy xuống đôi mắt đang nhuộm đỏ.

Cổ họng đến bao giờ mới thôi khát.

Cảnh báo: Truyện mang nhiều yếu tố máu me, kinh dị và không phù hợp cho những người yếu tim. Đề nghị người đọc cân nhắc trước khi đọc truyện.

Nhận xét về Đói Khát

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ