Đoạt Thê

- Trong thẻ có một tỷ, chỉ cần em đáp ứng yêu cầu của tôi, số tiền này sẽ thuộc về em.

- Khương tổng, điều kiện của anh… là gì?

- Trở thành tình nhân của tôi trong vòng một năm.

- Tình nhân sao?

- Phải.

...

- Kiều Nhược Giai, em có biết tình nhân cần phải làm gì không?

- Chính là mỗi ngày lên giường cùng tôi, duy nhất chỉ mình tôi.

...

Cảnh báo truyện chứa cảnh 18+, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Nhận xét về Đoạt Thê

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ