[Đoản] Trầm hương.| Chiến Bác.

Nỗi lòng của ta như hương trầm, tình yêu thắp sáng cũng sớm đến ngày tàn úa. Nuối tiếc? Chỉ là đã gặp người sai thời điểm, có hối tiếc cũng không thể quay đầu.

Nhận xét về [Đoản] Trầm hương.| Chiến Bác.

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ