Đoạn Niệm Tùy Tiện
Phần lớn đa số các nhân vật xuất hiện trong truyện như Lưu Gia,  Dự gia thì thuộc về Vân Khôi. Tất cả còn lại hoàn toàn dựa trên bộ truyện Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu. Và đây là bộ truyện PHI LỢI NHUẬN.
Giới Thiệu: Là một bộ fanfiction của Lưu Vân Khôi được lấy cảm hứng từ Ma Đạo Tổ Sư. Nhưng bối cảnh thay đổi: Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ đã từ biệt nhau mà mỗi kẻ một phương. Ngụy Vô Tiên gặp được Lưu Nguyệt Ly sau khủng hoảng tinh thần của cô và rồi cả hai lên đường tìm kiếm chân tướng sự thật. 

Nhận xét về Đoạn Niệm Tùy Tiện

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ