Độ Kiếp

Tên truyện: Độ kiếp 

Thể loại: đồng nhân phim Lưu ly mỹ nhân sát 


Ngàn năm trước, Chiến thần vị phạm thiên quy bị giáng xuống hạ giới, dùng mười kiếp nhân sinh để chuộc tội. Nhưng chín kiếp trôi qua, lệ khí trong người Chiến thần vẫn không thể giải trừ. Đến kiếp thứ mười, kiếp cuối cùng để Chiến thần chuộc tội thì lại được đầu thai thành một thiếu nữ khiếm khuyết lục thức, không hiểu tình ái thế gian tên Chử Toàn Cơ.

Chử Toàn Cơ sống mười lăm năm vui vẻ, hồn nhiên, vô tư. Nhưng khi sinh thần mười sáu vừa bước qua thì kiếp nạn đã chính thức ứng nghiệm. Lục thức dần dần hồi phục cũng là lúc Chử Toàn Cơ cảm nhận được nỗi đau mà tình kiếp mang lại.

Tự tay giết chết người mình yêu.

Người yêu mình lại tự nguyện chết thay mình.

Sinh trong tiên môn nhưng lựa chọn ma giới.

Yêu người lại bị người phụ bạc.

Yêu mình lại vì mình mà đau thương.

Yêu hận tình thù đan xen.

Người yêu mình, người mình yêu đến cuối cùng cũng vì mình mà tổn thương.

Trải qua sinh tử, cảm nhận tất cả nỗi đau nhân gian, từ trong đau thương mà nhận biết tình ái, hận thù sâu sắc mới biết rõ chân tình, sống chết liền kề mới biết đâu là lẽ sống.

Từ chính đạo lạc vào ma đạo, vì chúng sinh mà trở lại chính đạo.


Nhận xét về Độ Kiếp

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ