Đồ Chơi Của Đại Tiểu Thư

'Người mới trong giới giải trí mà không có chống lưng thì không thể làm nên trò trống gì đâu!' người ta đã từng sỉ nhục thẳng mặt Natsumi như vậy đó.

Natsumi Nakamoto, cái tên đã trôi nổi trong giới giải trí được 4 năm nay. Từ khi hắn 16 tuổi, là một tài năng trẻ hiếm có với những giải thưởng thanh thiếu niên, người ta đã từng nghĩ Natsumi rồi sẽ tạo nên khác biệt. Nhưng đến nay, khi đã thuộc về lớp tiền bối, Natsumi vẫn chẳng thể có nổi một chỗ đừng tử tế cho bản thân mình. Lớp trẻ lần lượt ra mắt, lần lượt có chỗ đứng, và cũng lần lượt coi thường hắn.

"Em phải học cách sử dụng quy tắc ngầm đi, Nakamoto." Quản lý của hắn nói "Dù sao em cũng là con trai, đâu có mất mát gì. Nếu cứ cứng nhắc như thế, cho đến khi em nhận ra bản thân phải đi cửa sau thì có lẽ đã muộn rồi."

Quy tắc ngầm nghĩa là gì? Là sử dụng thân thể đổi lấy danh tiếng đó.

"Nhưng muốn sử dụng quy tắc ngầm cũng phải là với ai đó đáng giá một chút, em sẽ không ngủ với mấy người giàu xổi bèo bọt chẳng có lấy một mối quan hệ đâu." Natsumi dè bỉu.

"Đáng giá à?" Quản lý vuốt cằm nghĩ ngợi "Đại tiểu thư Hideki thì sao? Trong giới giải trí làm gì còn ai giàu có và nhiều mối quan hệ hơn cô ấy?"

Nhận xét về Đồ Chơi Của Đại Tiểu Thư

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ