Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau

Kiếp trước Tần Thiếu Vũ bị gia đình Tần Lan Ý hại đến tan nhà nát cửa, chết không nhắm mắt. Đã từng thề với lòng nêu có thể trở về sẽ khiến cô ta sống không bằng chết. Cậu xuyên về quá khứ, nhưng tiếc rằng không thể sống lại, chỉ có thể trở thành một linh hồn. Đồng thời Dương Nhất Phong lại xuyên vào cơ thể cũ của Tần Thiếu Vũ. Hai người bắt tay với nhau thực hiện công cuộc trả thù. Dương Nhất Phong vô tình yêu Tần Thiếu Vũ. Liệu họ có thể đến với nhau? Công cuộc trả thù có thể thành công? Tần Thiếu Vũ có thể tìm ra hung thủ giết chết ba mẹ mình hay không?

''Nếu như một ngày em biến mất, anh sẽ tìm em, tìm cho tới lúc chân không thể đi nổi nữa, tim không thể đập nữa. Nếu không thể tìm em ở thế gian này, vậy anh xuống hoàng tuyền tìm em...''

Nhận xét về Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ