Diêu Uyển Truyện. Ta Tới Cổ Đại Làm Thần Y
Một hồi âm mưu trốn cung đình hoàng tộc. Đẩy một cô gái vào chỗ chết, một mối tình vào u linh, và kéo nàng đến thế thân.

Thế kỉ 21, nàng giỏi giang tài năng, có biết bao nhiêu đặc quền.
Giờ bị ném tới cổ đại chém giết làm vui, mệnh người như cỏ.

Chiến tranh liên miên, bệnh dịch lan tràn. Nàng ra công góp sức, vì quân của chàng. Vì nước của chàng. Nhưng điều đáng buồn nhất là chàng ấy coi nàng như thù. Luôn tìm cách lấy lại thân xác.

Và Lương Tự Anh, tên thái tử nước địch lại tìm cách bắt cóc, lợi dụng đổ oan.

Chốn cổ đại nào dễ sống. Ta mượn thân người liền vì người trả giá. Nhưng linh hồn mệt mỏi này... ai đến trả cho ta?

Nhận xét về Diêu Uyển Truyện. Ta Tới Cổ Đại Làm Thần Y

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ