Diệt Quỷ Ở Thành Phố Lớn
Lạc Tâm nhận mệnh lệnh của sư môn xuống núi trừ ma, bảo vệ Trái Đất. 
Một thanh niên ngáo ngáo ngơ ngơ mới hòa nhập vào xã hội loài người. 
Mới hòa nhập được mấy ngày. Anh đã bị người ta lừa mất cái ba lô quý giá. Không được trong đó có cái bánh anh đang ăn dở mà... Khoan hình như còn gì đó khác nữa. Mà thôi kệ. Không quan trọng bằng cái bánh.
Thể loại: Linh dị thần quái, vô cp, nam chủ, hài, hiện đại đô thị,...

Nhận xét về Diệt Quỷ Ở Thành Phố Lớn

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ