Diệt Hồn Sư

Kiếp đầu tiên Trì Anh vì biết tên người hầu nhỏ Tưởng Ức có tâm tư tình cảm với mình liền cảm thấy thật kinh tởm. Họ Trì ấy cảm thấy, một nam nhân lại có tình cảm với một nam nhân, nếu để thiên hạ này biết được thì hắn còn mặt mũi gì? Vì thế hắn chẳng tiếc những hành động tàn nhẫn nhất đem ra đày đọa thiếu niên gầy gò kia, mãi đến khi cậu không chịu đựng được nữa mà qua đời, lúc bấy giờ hắn mới nhận ra bản thân đã dần có tình cảm với đối phương từ bao giờ. 

Hắn hối hận rồi, muốn được bù đắp cho cậu, bù đắp lại tất cả những tổn thương mà hắn gây ra. Đáng tiếc suốt cả chín kiếp chưa lần nào hắn có thể bảo vệ cậu chu toàn...

Kiếp thứ mười, hắn lấy tên Tưởng Bắc Thần, còn cậu là Hiên Hi. Hắn đã nghĩ, nếu không thể cứu cậu được lần này nữa, vậy thì hắn sẽ chấp nhận để hồn phi phách tán, mãi mãi biến mất khỏi thế gian này.

Nhận xét về Diệt Hồn Sư

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ