Diệp Trác Thành Hoa

Nàng là một cây cỏ dại ven đường, tu phúc ba đời lại may mắn được hưởng chút bụi tiên của chiến thần, trong lúc ngài vội vàng băng qua thảm cỏ để về trời. Được bụi tiên bao bọc, nàng liền nhanh chóng thăng cấp, hóa thành người.

Tuy nhiên, cuộc đời của một cây cỏ dại mờ nhạt như nàng dường như còn có những điều uẩn khúc khác, từng lớp bí mật từ từ được vỡ lẽ.

Qua từng bước chân của nàng, thế nào là thiên kiếp, thế nào là ý trời.

Nào sợ thiên đạo luân hồi, nào sợ hồn bay phách tán.

Dẫu sa đọa nơi âm ti địa phủ, vĩnh viễn không thể chuyển kiếp.

Chỉ sợ không thể gặp lại người...

Kiếp này đến lượt ta bảo vệ chàng. Nhận xét về Diệp Trác Thành Hoa

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ