Diệp Khánh Hạ! Em Quậy Quá À

Diệp Khánh Hạ con gái cả của Diệp Khánh Hạ từ nhỏ đã lưu lạc bảy năm khi nhận lại tính cách thay đổi. Cô luôn miệng hà hiếp em gái, bắt nạt người làm, tính tình ngông nghênh hóng hách. Gia đình nay gặp vấn nạn về kinh tế phải gả vào Từ Gia, ngày đầu đã gây nổi loạn khắp nhà chồng... Từ Gia sau này e rằng khó có ngày an yên. 

Nhận xét về Diệp Khánh Hạ! Em Quậy Quá À

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ