Điên Cuồng Truy Thê: Vệ Tổng Trà Xanh

Đây là truyện Sắc, Sạch bong kin kít, sủng ngược đan xen. 


Nam chính: mặt liệt, có mồm như không, bề ngoài lịch sự nhã nhặn tử tế, bên trong trà xanh nanh sói, không từ thủ đoạn giật bồ.

Nữ chính: Yếu đuối, rụt rè, hướng nội, không giỏi giao tiếp. Bị bức ép biến thành ác khẩu, chuyên nói lời xúc phạm tổn thương người khác. 


- Vệ tổng, tay anh để đâu vậy? Bỏ ra khỏi mông tôi ngay. 

- ... 

- Vệ tổng, đang ở chỗ công cộng, đừng sờ đùi nữa. 

- ... 

- Vệ tổng, sao nắm tay tôi nhét vào túi quần anh vậy? 

- Bé Chi, em thật bạo dạn. Giữa chốn công cộng dám đút tay vào túi quần sờ truym anh. 

- ... 


Nhận xét về Điên Cuồng Truy Thê: Vệ Tổng Trà Xanh

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ