Điên Cuồng Theo Đuổi Vợ Cũ

[ Lãnh Thần Phong × Lăng Như Mộng ]

=> Thể loại: Truy thê, ngôn tình, ngược.

"Lăng Như Mộng, cô thật đê tiện!"


Lãnh Thần Phong phất tung chiếc khăn chùm đầu của Lăng Như Mộng, tức tối mà chỉ thẳng mặt cô. Lăng Như Mộng ngồi co ro trên ghế, sợ hãi mà cúi gằm mặt xuống, cô không dám đối diện với anh. Bởi vì cô chỉ là người thay thế, càng không phải người anh yêu thương.


 "Còn không dám nói gì sao? Loại người như cô sao có thể!"

Nhận xét về Điên Cuồng Theo Đuổi Vợ Cũ

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ