Đi Lang

Đi lang- trôi 

Hành trình của những con người đã, đang và sẽ tìm thấy lý do cho sự sống của bản thân.

Từ lúc họ tò mò, nghi ngờ hoặc đang phớt lờ những lý do đó, đến lúc họ nhận ra sự thật. 

Để rồi đến cuối cùng, họ chấp nhận. 

Đây không phải là câu chuyện từ góc nhìn của người hùng hay phản diện.

Mà là lời kể của một kẻ qua đường, vô tình đứng giữa lằn ranh của thiện và ác, về những lựa chọn cảm tính của bản thân. 

Nhận xét về Đi Lang

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ