[Dị Giới] Sống Cùng Thú Nhân - Tiếp Theo

Sống cùng thú nhân(16+)

Tiếp theo


Phần trước: Thế giới đầu tiên của cô ấy, là khi ở trên lưng bạch dực.

Cô gái lạc vào một đại lục rộng lớn nơi dị thế, được một người chim cắp về tổ. Cả hai dần chấp nhận nhau mà sống chung. Từ nơi tổ ấm đó, những hành trình bắt đầu.

Nhân tộc nguyên thủy sống như thế nào? Đó là..., con người đến từ thời hiện đại ư?

Vực thẳm, bộ tộc Huyết Biên Bức quá nguy hiểm! Người nọ thật là quyến rũ...

Gặp gỡ và quấn quýt nhau.

Phiêu lưu đồng nghĩa với nguy hiểm.

Kế tiếp là hành trình gì đây, cô gái với cái tên người bị vứt bỏ từ thế giới khác - Kala?


"Ở thế giới cũ không còn có điều gì đáng để vương vấn và lưu luyến. Ở nơi này có các thú nhân thương yêu và bảo hộ mình như vậy, tội gì không ở lại."


#kim

Nhận xét về [Dị Giới] Sống Cùng Thú Nhân - Tiếp Theo

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ