Đếm Ngược Thời Gian

Cô tên là Giai Tuệ.

Ba cô mong cô là một người tài chí, thông minh hơn người.

Nhưng đáng tiếc, cô chỉ là một người bình thường. Một người bình thường đem lòng yêu mến Bác Văn.

Một tình yêu đến hèn mọn.
Nhận xét về Đếm Ngược Thời Gian

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ