Đế Quốc Donacol

Paul Donacol.

Một người đột nhiên xuất hiện ở một thế giới lạ lẫm, nhờ vào kiến thức còn nắm trong đầu hắn lập tức có kế hoạch cho đời mình.

Vũ khí, tài chính, sản xuất đều sẽ có sự góp mặt của Paul, sự to lớn như quả cầu tuyết đang lăn làm cho Liên Bang Bayer sợ hãi.

Hãy đón xem hành trình từ một người nhân viên cho tới một trong những người giầu nhất thế giới.

Nhận xét về Đế Quốc Donacol

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ