Đệ Nhất Ma Thạch Sư

Văn Án:


Một ngày đẹp trời nọ, Lý Tư Tư phát hiện mình bất cẩn xuyên không. Xuyên thành một tên nhóc vùa nghèo vừa bất tài, chính là thành phần không có tương lai trong truyền thuyết.

Thế nhưng với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết mạng nhiều năm như thế... Lý Tư Tư nói kiểu gì cũng không nghiêm túc được.

Nghèo khổ? Bất tài? Không phải là hai thuộc tính cơ bản của cộng đồng nhân vật chính mỗi khi xuyên qua sao? Về sau kiểu gì lại chẳng trèo lên hàng ngũ thực lực, quậy cho long trời lở đất? Ha ha ha, truyện xuyên không bộ nào cũng như bộ nào ấy mà!

Hơn nữa cái thế giới cậu xuyên qua lấy "đập đá" cùng "hoang tưởng" làm sức mạnh... Còn không phải là chuyên ngành của Lý Tư Tư sao!?

Vì vậy cậu đập bàn thật mạnh, vô cùng tự tin mà phán:

"Dù không hiểu lắm... Nhưng tui sẽ trở thành đệ nhất ma thạch sư!"

Đây là câu chuyện xưa về một tên tiểu yêu tinh vs thiếu gia hàng to xài tốt biết cưng chiều.

Nhận xét về Đệ Nhất Ma Thạch Sư

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ