Đấu Phá Chi Nguyên Tố Phong Thần

Đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường.

Lục Vân Tiêu từ trong hư vô đi ra, tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuồn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang.

Đại lục mênh mông vô ngần, cường giả liên tục xuất hiện, tại đây gió nổi mây vần thế giới bên trong, hắn chú định một chủ chìm nổi!

Nhận xét về Đấu Phá Chi Nguyên Tố Phong Thần

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ