Đánh Mất

Vì luôn cho mình là đúng, nên đã đánh mất em, đánh mất tình yêu của chúng ta.

Nhận xét về Đánh Mất

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ