Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Đấng Tối Cao tự kiềm hãm sức mạnh bản thân để trải nghiệm cuộc sống ở những thế giới do Đấng Sáng Tạo tạo ra. Và đây là một trong số đó: Cửu Giai Giới. Đấng trọng sinh vào một thân phận đặc biệt, đó là một tên tu ma. Truyện có yếu tố bạo lực và tình dục, độc giả cân nhắc trước khi xem. "Nhất giai luyện cường thể, nhị giai sinh vũ hồn, tam giai khai tâm cảnh, tứ giai hiện chân thân, ngũ giai dụng thần thức, lục giai bành lĩnh vực, thất giai giải thiên cơ, bát giai biến hình thể, cửu giai hòa tự nhiên."

Nhận xét về Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ