Chương 96: Anh xứng đáng được yêu.

Đại Ca, Tôi Yêu Anh Ngọc Như 3783 từ 22:50 29/09/2022

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

Bạn phải đăng nhập để đọc tiếp.

"Dám hỏi ba, thế nào là một tình yêu đúng đắn?. Chẳng qua cái đúng đắn ở đây được đề bạc đến chính là chọn đúng người chứ không phải chọn đúng đạo lý nam yêu nữ và nữ phải yêu nam"
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Đại Ca, Tôi Yêu Anh

Số ký tự: 0