Đại Ca Đi Học

Đột nhiên hủ nữ thực dụng bị lọt vào giữa một hội đại ca học đường... Hint bắn tung tóe mù mắt rồi. 

Ơ kìa... bị bắt nạt. Bà không bắt nạt đứa khác thì thôi, dám bắt nạt bà? 

Bà trả đũa, cho mày chết. 

Ơ kìa, trả đũa nhầm mục tiêu. Bỏ mợ! Trốn lẹ. 


Nhận xét về Đại Ca Đi Học

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ